دولت سُبکری – نخستین دولت ترکان در ایران / حیدر بیات

دولت سُبکری – نخستین دولت ترکان در ایران / حیدر بیات

(این مقاله در حوالی سالهای ۱۳۸۴ -۸۵ در هفته‌نامه‌های پیام قم، بهار زنجان و همچنین در مجله ائل سؤزو در شیراز و همچنین سایتها و وبلاگهای اینترنیتی منتشر شده است و اکنون در اینجا بنا به درخواست بعضی از دوستان بازنشر می‌شود.) «و این سُبکری شبیه طغرل کافر نعمت غلام آل سبکتتگین است که خاندان خداوندان خویش را به خیر خیر برداشتند» «ملک الشعرای بهار» مقدمه رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی…

بیشتر بخوانید