فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

بررسی تحلیلی- انتقادی نگرشهای دیگری­ ستیزانه در کتابهای درسی فارسی دکتراختیار بخشی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، ایران ikhtiyar.bakhshi@gmail.com چکیده در این مقاله نگرشهای دیگری­ ستیزانه را در کتابهای درسی با بررسی شعر در امواج سند از دکتر مهدی حمید شیرازی که به مدّت هفده سال از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ هـ.ش. در کتاب درسی ادبیات فارسی (۱) دوره دبیرستان چاپ و تدریس شده ­است، با رویکرد ساخت ­شکنی به طور تحلیلی…

بیشتر بخوانید

بررسی كلمات ایر/ اَر و ایران/ اَرَن در متون و لغت نامه های توركی – دکتر اختیار بخشی

بررسی كلمات ایر/ اَر و ایران/ اَرَن در متون و لغت نامه های توركی – دکتر اختیار بخشی

متونِ زبانِ پروتوتورک و سومری در زمینۀ «رابطۀ تاریخی زبانهای سومئری/ سومری و تورکی» و «مسئلۀ قدمت زبان تورکی» پروفسور «عثمان ندیم تونا» دارندۀ دکتریِ تورکولوژی (تورک شناسی، مونقولیستک، آلتاییستیک) از دانشگاه واشینگتن آمریکا که در سال ۱۹۶۹م. موفق به کسب عنوان «پروفسوری» از دانشگاه مزبور شده است، کتابی به عناوین یادشده نوشته و از محتوای کتاب در حضور گروهی ۲۲ نفری از اهل فن و متخصّصینِ گوناگون از جمله متخصّصینِ زبانهای خاور نزدیک، میانه…

بیشتر بخوانید

بررسی ریشه­ شناختی کلمۀ ایران در متون و لغت­نامه های توركی / دکتر اختیار بخشی

بررسی ریشه­ شناختی کلمۀ ایران در متون و لغت­نامه های توركی / دکتر اختیار بخشی

ikhtiyar.bakhshi@gmail.com   متونِ زبانِ پروتوتورک و سومری در زمینۀ «رابطۀ تاریخی زبانهای سومری و تورکی و مسئلۀ قدمت زبان تورکی» پروفسور «عثمان ندیم تونا» دارندۀ دکتریِ تورکولوژی (تورک شناسی، مونقولیستک، آلتاییستیک) از دانشگاه واشینگتن آمریکا که در سال ۱۹۶۹م. موفق به کسب عنوان «پروفسوری» از دانشگاه مزبور شده است، کتابی به عناوین یادشده نوشته و از محتوای کتاب در حضور گروهی ۲۲ نفری از اهل فن و متخصّصینِ گوناگون از جمله متخصّصینِ زبانهای خاور نزدیک،…

بیشتر بخوانید

نکتۀ مهمی درباره فردوسی و مدح محمود غزنوی / دکتر اختیار بخشی

نکتۀ مهمی درباره فردوسی و مدح محمود غزنوی / دکتر اختیار بخشی

ikhtiyar.bakhshi@gmail.com   نام سلطان محمود غزنوی را فردوسی توسی در شاهنامه بیش از ۱۵ بار به قصد ستايش آورده ­است و مدح این سلطان ادب­پرور ترک در جای جای شاهنامه خودنمایی می کند . برای نمونه ای از صدها بیت مدح محمود در شاهنامه ر.ك. فردوسی، ۱۳۸۰: ۶-۷ : ستایش سلطان محمود، بیتهای ۱۷۴ تا ۲۲۴ که فردوسی از عدالت و بخشندگی سلطان محمود یاد می کند. همان: ۵۳۷، جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، در…

بیشتر بخوانید

فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

فرهنگ وطن­دوستی یا ضدفرهنگ دیگری­ ستیزی؟ / دکتر اختیار بخشی

بررسی تحلیلی- انتقادی نگرشهای دیگری­ ستیزانه در کتابهای درسی فارسی   دکتراختیار بخشی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، ایران ikhtiyar.bakhshi@gmail.com چکیده در این مقاله نگرشهای دیگری­ ستیزانه را در کتابهای درسی با بررسی شعر در امواج سند از دکتر مهدی حمید شیرازی که به مدّت هفده سال از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ هـ.ش. در کتاب درسی ادبیات فارسی (۱) دوره دبیرستان چاپ و تدریس شده ­است، با رویکرد ساخت ­شکنی به طور…

بیشتر بخوانید