هویت / سیدجواد میری مینق

هویت / سیدجواد میری مینق

از مدتی پیش تصمیم گرفتم با بازخوانی انتقادی ادبیات مربوط به گفتمان های مختلف هویتی در سطح کتشگران اجتماعی _ مدنی، امکان نوعی گفتگو میان این گفتمان ها فراهم آید. این تصمیم پیرو خوانش خاص خودم از مفهوم راهگشای «کنشگران مرزی» دکتر فراستخواه بود. با این تفاوت که من این مفهوم را در فهمم از «دموکراسی رادیکال» در برابر «دموکراسی مبتذل محافظه کارانه»، در آمیخته بودم. در این مدت اندک و بازخوردهایی که از گروه…

بیشتر بخوانید

ایرانشهری رجعت به ساسانیان است / دکتر جواد میری

ایرانشهری رجعت به ساسانیان است / دکتر جواد میری

جواد میری در تبیین سلفی‌گری ناسیونالیستی: میری، اندیشه ایرانشهری را یکی از این کلان روایت‌ها می‌داند و معتقد است این اندیشه به‌نوعی ایدئولوژی تبدیل شده است و متضمن نوعی سلفی‌گری و رجعت به دوران ساسانیان است. دکتر سید جواد میری سید‌جواد میری، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. برای ریشه‌شناسی منازعه سیدجواد طباطبایی با جامعه‌شناسی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به سراغش او رفتیم تا تحلیل او را بدانیم. او معتقد…

بیشتر بخوانید