آذربایجان در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ / رحمان حسین زاده (کتابچی)

آذربایجان در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ / رحمان حسین زاده (کتابچی)

انقلاب سال ۱۳۵۷ قسمت اول در سال ۱۳۵۶ اگر به کسی از ما میگفتند چندماه دیگر اعتراضات مردم علیه شاه شروع خواهد شد هیچکس باور نمیکرد وشنونده زود دست به جلوی دهان گوینده میگذاشت که تا ساواک این گفتگو را نشنود و الا با مرگ باید دست پنجه نرم  می کرد و در عین حال این وضعیت  عقده های را در درون افراد جامعه می انباشت و کسی هم متوجه عقده انباشته شده نبود البته…

بیشتر بخوانید