اولین غزل ترکی آذربایجانی متعلق به «شمس تبریزی» است و نه به «عزالدین حسن اوغلو.»

اولین غزل ترکی آذربایجانی متعلق به «شمس تبریزی» است و نه به «عزالدین حسن اوغلو.»

    رحمان پوراکبر خیاوی(روشن خیاوی)      فیلولوژی، Ph.D     معمولا اولین غزل در ترکی آذربایجانی را به «عزالدین حسن اوْغلو» نسبت می دهند. در حالیکه طبق آخرین تحقیقات و پژوهش های حوزه ی شعر و ادبیات آذربایجان، مدارک و مستنداتی به دست آمده که نشان میدهد، نخستین غزل ها به زبان ترکی آذربایجانی را «عزالدین حسن اوغلو» نسروده، بلکه نخستین غزلی که به زبان ترکی آذربایجانی سروده شده است، منصوب به «شمس الدین محمد ملک…

بیشتر بخوانید