اصل ۱۵ قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / «علیرضا فرشی دیزج‌یکان»

اصل ۱۵ قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / «علیرضا فرشی دیزج‌یکان»

alireza.farshi@gmail.com                 چکیده:                 یکی از اصول مندرج در قانون اساسی، که ۳۹ سال پیش، در جلسه ۲۲م مجلس خبرگان قانون اساسی، و در عصر روز ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی تصویب شده است، اصل فعلی «۱۵» قانون اساسی است که در زمان تصویب، «اصل ۲۱» قانون اساسی محسوب میشد. برخلاف بخش اول این اصل، که «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» را تعریف می‌کند، و برای تمامی مردم ساکن کشور ایران…

بیشتر بخوانید