اخی جعفر خطیر زنجانی – شاعر و عارف ترکی سرای در سده ششم و هفتن هجری

اخی جعفر خطیر زنجانی – شاعر و عارف ترکی سرای در سده ششم و هفتن هجری

   اخی جعفر خطیر زنجانی ( ۵۸۵ – ۶۸۰ هجری) از بزرگان اندیشه و تصوف بشمار می­آید که اشعار فارسی و عربی و ترکی وی شناخته شده است. وی و سه فرزند وی، علاوه بر عرصه­ ی شعر و ادب، در عرصه های سیاست و کشورداری نیز تبحر خود را نشان داده­اند. اخی جعفر خطیر زنجانی، اهل طریقت اخیان بوده که اتفاقا همین جریان از زنگان سر برافراشته و اخی­گری در طول سده ­ها رهبرانش…

بیشتر بخوانید