چهار ترکی سرای عصر صفوی (زندگینامه و اشعار) / لطفعلی برقی

چهار ترکی سرای عصر صفوی (زندگینامه و اشعار) / لطفعلی برقی

این اثر شامل معرفی حیات و متن اشعار چهار تن از شعرای ترکی گوی عصر صفوی است. در این اثر زندگی و حیات هر کدام از این شعرا مورد اشاره قرار گرفته است و از تاثیر و تاثرات شعری آنها سخن به میان آمده است. سپس متن تصحیح شده ی اشعار ترکی هر کدام از شعرا آمده است. این چهار شاعر عبارتند از؛ رحمتی تبریزی واعظ قزوینی والی کرمانی ملک بیگ اوجی این اثر در…

بیشتر بخوانید