DEDE KORKUT OZAN ÂŞIK KİMLİĞİNİN DEDE ELESGER’DE TECELLİSİ

DEDE KORKUT OZAN ÂŞIK KİMLİĞİNİN DEDE ELESGER’DE TECELLİSİ

Prof. Dr. Ali KAFKASYALI   Özet   Bir sanatçıyı, edebî şahsiyeti veya onun eserlerini değerlendirirken sanatkârın yaşayıp yarattığı iklim ile sanat eserinin vücut bulduğu şartlar bilinmeden ve kökü, kaynağı tespit edilmeden sanatçı ve eser hakkında isabetli bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Dede Korkut ozan-âşık sanatı, tamamen soy, kök bağlılığına ve “genetik” devamlılığa dayanan sanat ve sanatçı dünyasıdır. Asırlar önce dünya sahnesinde boy gösteren Dede Korkut ozan-kopuz sanatı, asırlar sonra Dede Elesger’in sazında, sözünde ve şahsiyetinde…

بیشتر بخوانید