گومیلیوو و خزرستان

گومیلیوو و خزرستان

لیف نیکُلائِویچ گومیلیف )۱۹۱۲-۱۹۹۲)  تاریخ‌دان و شاعر روس، عضو فرهنگستان علوم طبیعی روسیه و پایه‌گذار دانش جدید قوم‌شناسی. پدرش نیکولای گومیلیف نویسنده برجسته روس و مادرش آنا آندرییونا آخماتووا شاعر پرآوازه روس است. كتاب كشف خزرستان، داستان سفر اکتشافی است که توسط لفن گومیلیوف در سال‌های ۱۹۵۹ برای کشف قوم ناپدیدشده‌ی «خزرها» به انجام رسیده است. خزرها یکی از اقوامی هستند که تا سال‌های پایانی سده ده میلادی در ناحیه‌های اطراف رود ولگا در گستره­ی…

بیشتر بخوانید