‘سايه’ شاعر من نيست / یوسف عزیزی بنی طرف

‘سايه’ شاعر من نيست / یوسف عزیزی بنی طرف

هوشنگ ابتهاج معروف به ‘ه الف سايه’ كه چند روز پيش درگذشت، شاعر من نيست. او شاعر نخبگان عرب اهوازى هم نيست ، نه به اين دليل كه توده اى بود يا طرفدار رژيم يا غزلسرايى متوسط يا عالى، بلكه به اين دليل كه زبانش زبان من نيست، زبان ما نيست. جهان شعرى اش جهان من نيست و تازه ‘سايه’ راسيست نيست و گرنه شاعران عرب ستيز و راسيستى چون اخوان ثالث و هالو و…

بیشتر بخوانید