از طنز تا هجو – از مداحی تا آشیقی / دکتر یوسف مرتضایی

از طنز تا هجو – از مداحی تا آشیقی / دکتر یوسف مرتضایی

حدفاصل طنز و هجو چیست ؟ عده ای آن را بسیار باریک می دانند اما این باریکی به معنای نزدیکی آن دو نیست بلکه از باب هشدار است . اگر مولفِ طنز ، غفلت کند و عقلانیت را به خنده ببازد یعنی شادی را با خشنودی اشتباه بگیرد از طنز به هجو افتاده است . اگر نیتِ مولف، ارائه طنز است باید دقت داشته باشد که این مخاطب است که آن باریکی را یک گسست…

بیشتر بخوانید